En man vid namn Sverker Grahn hade en vision, en vandringsled på 42 mil från Skellefteå till Mo i Rana, kust till kust. Detta var upptakten på det som idag är en av delsträckorna, Mineralleden, mellan Skellefteå och Varuträsk.

Under 2005 kom så möjligheten att anlägga leden i samarbete med Skogsstyrelsen i Skellefteå genom projektet Gröna jobb.
Det har varit en stor arbetsinsats från Skogsstyrelsens sida under hela 2005 samt våren 2006 med markägaravtal, omdragningar av leden på vissa ställen, broar samt byggnationer av vindskydd och grillplatser.

Invigningen skedde på nationaldagen, 6 juni 2006.

Bland många sevärdheter bör nämnas den vackra Klintforsån, med den gamla sågen i Stämningsgården, och den nybyggda grillkojan vackert belägen vid forsen.

Du kan även påbörja din vandring från Stensvedjan vid Klintforsån.

Leden är märkt med ett orangefärgat M samt ett blåvitt klistermärke.

Rastplats 1 (karta)
Första rastplatsen ligger vid Gamla Kågevägen, vid Dalkarlsliden innan infarten mot Stämningsgården. Där finns det bland annat bänkar att sitta ner vid.
GPS-koordinater för rastplats 1:
1,743,101,24
7,195,082,02

Rastplats 2 (karta)
Den andra rastplatsen är belägen ca 6,5 km från ledens start vid Skellefteå Camping. Rastplatsen ligger belägen på västra sidan av Klintforsfallet i Stensvedjan. Där har ni tillgång till en grillkoja.
GPS-koordinater för rastplats 2:
1,741,466,11
7,195,425,98

Rastplats 3 (karta)
Rastplats nummer tre ligger 1,5 km bort från rastplats nummer två och ca 8 km från Skellefteå Camping där leden startar.
GPS-koordinater för rastplats 3:
1,740,697.66
7,195,161.75

Rastplats 4 (karta)
Efter 3,5 km till så kommer ni till rastplats 4 från rastplats 3 sett. Skellefteå camping ligger 11-12 km bort.
GPS-koordinater för rastplats 4:
1,737,717.39
7,196,557.06

Rastplats 5 (karta)
Sista rastplatsen ligger 2,5 km från Varuträsk och ca 3,5 km från rastplats nummer fyra.
GPS-koordinater för rastplats 5:
1,735,929.22
7,198,033.65

Friluftsfrämjandet, Skellefteå Lokalavdelning | Tel: 0910 - 105 86
Skellefteå Turistbyrå | E-post: turistbyra@destinationskelleftea.se | Tel: 0910 - 45 25 10